Skip to content

Smjer prema zapadu – iz centra grada

 • Vozite po Zagrebačkoj aveniji u smjeru ZAPAD, nastavite po Ljubljanskoj aveniji
 • Kod izlaza za ulicu Velimira Škorpika skrenite desno, prođite kružni tok na kojem nastavite
  ravno po Škorpikovoj
 • 500 m nakon kružnog toka sa desne strane nalazi se Family fun and home Mall.

Smjer prema istoku – sa zaobilaznice / A3

 • Vozeći se po A3 slijedite putokaze za Ljubljana / Krapina
 • Skrenite na izlaz 7 – Jankomir prema Maribor / Krapina
 • Držite se desno, slijedite putokaze Zagreb zapad i priključite se na Ljubljansku aveniju
 • Izađite desno na Velimira Škorpika, prođite kroz podvožnjak, na kružnom toku nastavite
  ravno po Škorpikovoj
 • 500 m nakon kružnog toka sa desne strane nalazi se Family fun and home Mall.

Iz smjera Krapina / A2

 • Vozite se po A2 / E59
 • krenite na izlaz 7 – Jankomir prema Ljubljana / Samobor / E70 / A3 / Zagreb ZAPAD
 • držite se lijevo, slijedite putokaze za Zagreb ZAPAD i priključite se sa obilaznice
 • nastavite po Ljubljanskoj aveniji
 • Izađite desno na Velimira Škorpika, prođite kroz podvožnjak, na kružnom toku nastavite
  ravno po Škorpikovoj
 • 500 m nakon kružnog toka sa desne strane nalazi se Family fun and home Mall.

Smjer prema gradu – Samoborska

 • Vozeći se po Samoborskoj (smjer SI ili SZ) na semaforu (kod Auto kuće Štasni ) skrenite desno
  (dolazeći iz smjera Samobor, vozeći prema SI) ili lijevo (dolazeći iz smjera Stenjevec – vozeći
  prema SZ) u Velimira Škorpika
 • Vozite ravno do kružnog toka na kojem se okrenite i vratite natrag prema sjeveru po
  Škorpikovoj
 • 500 m nakon kružnog toka sa desne strane nalazi se Family fun and home Mall.

Javnim prijevozom

 • Autobusna linija 116 Ljubljanica – Podsused (Ljubljanska Avenija – Velimira Škorpika –
  podsused) – izlaz na Velimira Škorpika 300 m od Family fun and home Mall-a
 • Autobusna linija 119 Črnomerec – Podsused ( Ilica – Stara Samoborska cesta) izlaz na križanju
  Stare Samoborske – Škorpikove (kod auto kuće) – 700 m od Family fun and home Mall-a